Годишен финансов отчет на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация за 2014г.

 • Годишен финансов отчет на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация за 2014г.
 • Дата на публикуване 30.03.2015г.

  Отчет за първото тримесечие на 2015г.

 • Отчет за първото тримесечие на 2015г.
 • Дата на публикуване 09.04.2015г.

  Отчет за второто тримесечие на 2015г.

 • Отчет за второто тримесечие на 2015г.
 • Дата на публикуване 30.07.2015г.

  Отчет за третото тримесечие на 2015г.

 • Отчет за третото тримесечие на 2015г.
 • Дата на публикуване 30.10.2015г.

  Отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.

 • Отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.
 • Дата на публикуване 29.01.2016г.

  Годишен финансов отчет на Алфа пропърти 1“ АДСИЦ – в ликвидация за 2015г.

 • Годишен финансов отчет на Алфа пропърти 1“ АДСИЦ – в ликвидация за 2015г.
 • Дата на публикуване 30.03.2016

  Oтчет за първото тримесечие на 2016г.

 • Отчет за първото тримесечие на 2016г.
 • Дата на публикуване 28.04.2016

  Oтчет за второто тримесечие на 2016г.

 • Отчет за второто тримесичие на 2016г.
 • Дата на публикуване 27.07.2016

  Oтчет за трето тримесечие на 2016г.

 • Отчет за трето тримесичие на 2016г.
 • Дата на публикуване 07.10.2016

  Oтчет за четвъртото тримесечие на 2016г.

 • Отчет за четвъртото тримесичие на 2016г.
 • Дата на публикуване 30.01.2017

  Годишен финансов отчет за 2016г.

 • Годишен финансов отчет за 2016г.
 • Дата на публикуване 31.03.2017

  Отчет за първо тримесечие на 2017г.

 • Отчет за първо тримесечие на 2017г.
 • Дата на публикуване 10.04.2017