Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите за 16.06.2015г.

 • Покана
 • Годишен финансов отчет
 • Доклад на ДВИ
 • Образец на пълномощно
 • Дата на публикуване 07.05.2015г.

  Общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2015г.

 • Акт за Актуално Състояние
 • Протокол
 • Извлечение за Регистрация
 • Пълномощнo
 • Дата на публикуване 16.06.2015г.

  Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите за 16.06.2016г.

 • Покана
 • Годишен финансов отчет
 • Образец на пълномощно
 • Дата на публикуване 28.04.2016г.

  Общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2016г.

 • Протокол
 • Дата на публикуване 17.06.2016г.

  Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016г.

 • Протокол
 • Дата на публикуване 1.07.2016г.

  Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите за 16.06.2017г.

 • Покана
 • Доклад на ДВИ
 • Годишен финансов отчет
 • Образец на пълномощно
 • Дата на публикуване 05.05.2016г.